هعییی:/

این روزها...

 

  آنقدر فریادهایم را درون خود ریخته ام

 

  که اگر به چشمانم زل بزنی

 

  کـــــــــــــر     میشوی...

 

۱۷ تیر ۹۶ ، ۱۵:۳۹ ۲ نظر ۲
ترنم تنهایی

کسیو مجبور نکنین دوستون داشته باشه.

۱۳ تیر ۹۶ ، ۰۹:۵۳ ۲ نظر ۱
ترنم تنهایی